رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

منظور از کلمه تروجان در علم کامپیوتر چیست ؟

منظور از کلمه تروجان در علم کامپیوتر چیست ؟

تروجان، برنامه مخربی است که به صورت یک نرم افزار جالب به نظر می‌رسد .بر عکس ویروس‌ها، تروجان‌ها تکثیر نمیشوند؛ ولی به‌‌ اندازۀ ویروسها مخرب هستند. یکی از انواع تروجان‌ها، برنامه‌ای است که ادعا می‌کند، کامپیو‌تر شما را از شر ویروس‌ها نجات می‌دهد؛ اما در حقیقت ویروس‌ها را با سیستم شما آشنا و به آنها معرفی می‌کنند.