رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

شخصی در فضای مجازی مورد بزه و عمل مجرمانه قرار گرفته است برای پیگیری قضایی باید چگونه عمل نماید؟

شخصی در فضای مجازی مورد بزه و عمل مجرمانه قرار گرفته است برای پیگیری قضایی باید چگونه عمل نماید؟

ابتدا با مراجعه به دفترخدمات الکترونیک قضایی یا دادگستری محل سکونت خود شکایت‌نامه‌ای در خصوص حق تضییع شده خود تنظیم نمایید بعد از آن در سامانه ثنا شناسه کاربری برای شما ایجاد خواهدگردید و از این طریق و با استفاده از این سامانه و پیامکهای ارسالی در روند پیگیری پرونده قضایی هدایت خواهید شد بعد از تعیین شعبه دادرسی در سامانه یاد شده با دستور قضایی به پلیس فتا محل سکونت ارجاع داده خواهید شد و پرونده ای در خصوص دادخواست شما در آن پلیس تشکیل خواهد شد و به طبع افسر پرونده نیز تعیین می‌گردد و که تا حصول نتیجه باید با افسر پرونده خود همکاری،همراهی داشته باشید .