رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چرا گاهی اوقات دسترسی به یک سایت امکان پذیر نمی باشد؟

چرا گاهی اوقات دسترسی به یک سایت امکان پذیر نمی باشد؟

هر زمانی که شما یک وب سایت را با استفاده از نام دامنه مثل (www.google.com) مشاهده میکنید،مرورگر شما مستقیم DNS Server آدرس IP وب سایت را دریافت می کند و شما وارد آن وب سایت خواهید شد. بدین ترتیب یک رکورد از IP Address نام دامنه در ویندوز ساخته خواهد شد. بنابراین اگر شما مجدد آن سایت را ویزیت کنید، اطلاعات سریعتر قابل دسترسی است. این رکوردها کش DNS را تشکیل می دهند. گاهی اوقات آدرس IP یک وب سایت ممکن است تغییر کند. اگرDNS رکوردهای قدیمی IP Address را کش کرده باشد، آنگاه کامپیوتر شما قادر نخواهد بود تا به سایت مورد نظر دسترسی پیدا کند. بنابراین بایستی برای اینکه بتوانید به آن سایت مجددا متصل شوید، کش DNS را پاکسازی کنید.