رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا دادن گوشی تلفن‌همراه به دیگران خطری به همراه دارد؟

آیا دادن گوشی تلفن‌همراه به دیگران خطری به همراه دارد؟

اگر کسی گوشی و سیمکارت تلفن‌همراه خود را در اختیار دیگران قرار دهد و فرد مقابل با استفاده از آن دست به اقدامات مجرمانه مانند مزاحمت، فحاشی، کلاهبرداری و ... بزند، فردی که گوشی و سیمکارت به وی تعلق دارد ابتدا به عنوان مجرم شناسایی و باید ثابت کند دستگاه خود را در اختیار فردی دیگر قرار داده است و در صورتی که از انجام این‌کار ناتوان باشد به عنوان مجرم اصلی شناخته خواهد شد لذا از در اختیار قرار دادن تلفن‌همراه خود به دیگران حتی برای چند لحظه کوتاه خود داری نمایید.