رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه می‌توانم از خدمات شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی شکایت کنم؟

چگونه می‌توانم از خدمات شرکت‌ها و آژانس‌های هواپیمایی شکایت کنم؟

شهروندان مى‌توانند آخرین اطلاعات مربوط به آژانس‌هاى هواپیمایى فعال و فاقد مجوز و هرگونه شکایت خود در خصوص خرید بلیط‌هاى هواپیما را از طریق سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایى کشورى به آدرس https:‎//www.cao.ir/paxrights پیگیرى نمایند.