رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مدتی است شماره‌های ناشناس با پیش شماره‌های خارجی با من و چند نفر از آشنایان تماس می‌گیرند. ماهیت این تماس‌ها چیست و چطور از مزاحمت آنها در امان باشیم.

مدتی است شماره‌های ناشناس با پیش شماره‌های خارجی با من و چند نفر از آشنایان تماس می‌گیرند. ماهیت این تماس‌ها چیست و چطور از مزاحمت آنها در امان باشیم.

این تماس‌ها نوعی کلاهبرداری است که در آن کلاهبرداران از کشورهای کوچک و کمتر شناخته شده، با کمک برخی اپراتورهای متخلف خارجی و با هدف کسب درآمد غیرقانونی از مشترکین با استفاده از سرویس‌های مخابراتی صورت می‌گیرد. شیادان به وسیله تماس گیرنده‌های خودکار و به صورت نرم افزاری با تعداد زیادی از شماره‌ها، یک یا دو تماس کوتاه برقرار ‌کرده تا تماس از دست رفته روی گوشی طرف مقابل ثبت شود. افراد نیز پس از دیدن تماس‌های از دست رفته، به گمان اینکه تماس مهمی را از دست داده‌اند و یا از روی حس کنجکاوی و بدون دقت به داخلی یا خارجی بودن شماره، اقدام به تماس مجدد با این شماره‌ها می‌کنند و به این شکل هزینه‌های سنگین تماس بین المللی به آنها تحمیل می‌شود.

راه حلی که می‌توان در مقابل این کلاهبرداری‌ها اتخاذ کرد، مسدود کردن شماره‌های تماس گیرنده و عدم تماس مجدد با آنها می‌باشد.