رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا محکومیت برای فردی که به نیّت مزاح و بدون اطلاع، از داده‌ یا سامانه‌های رایانه‌ای دیگران دسترسی بگیرد وجود دارد؟

آیا محکومیت برای فردی که به نیّت مزاح و بدون اطلاع، از داده‌ یا سامانه‌های رایانه‌ای دیگران دسترسی بگیرد وجود دارد؟

حق پیگیری برای مالک یا دارنده حساب یا سامانه‌ رایانه‌ای محفوظ می باشد و فرقی در نوع نیت فرد مهاجم(جدیت/مزاح) نیست طبق ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.