رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

واژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) به چه چیزی گفته می‌شود؟

واژه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) به چه چیزی گفته می‌شود؟

مفهوم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS (Information Security Management System عبارت‌است از:امنیت اطلاعات بخشی از سیستم مدیریت کلی و سراسری در یک سازمان که بر پایه رویکرد مخاطرات کسب و کار قرار داشته و هدف آن پایه گذاری، پیاده سازی ، بهره‌برداری، نظارت، باز بینی، نگهداری و بهبود امنیت اطلاعات است.