رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا وجود پروتکل HTTPS در قسمت آدرس سایت، در بحث پیشگیری از فیشینگ کفایت می‌کند؟

آیا وجود پروتکل HTTPS در قسمت آدرس سایت، در بحث پیشگیری از فیشینگ کفایت می‌کند؟

خیر 

در سال‌های گذشته یکی از روش‌های شناخت سایت اصلی از سایت جعلی وجود پروتکل امن HTTPS  بوده است.لذا با توجه به گزارش و اخبار دریافتی نزدیک به ۶۰ درصد از صفحه‌های فیشینگ و کلاه‌برداری ازپرتکل امن HTTPS و گواهی TLS استفاده می‌کنند.یعنی دیگر نمی‌توان گفت که اگر سایتی با https شروع می‌شود امن است.