رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

سیستم آموزش الکترونیک چه مزایای دارد؟

سیستم آموزش الکترونیک چه مزایای دارد؟

ـ آموزش هر کس در هر جا و هر زمان، فارغ از هر گونه محدودیت نژادی، سن و امثال آن

ـ کاهش هزینه‌های فیزیکی ساختمان در ارتباط با آموزش

ـ دسترسی آنی به منابع و اطلاعات در هر زمان

ـ امکان کار جمعی و بحث‌های دو طرفه

ـ فراهم بودن درس‌ها ومنابع آموزشی روی خط به صورت منظم و یکپارچه با شرایطی متناسب‌تر از شیوه آموزشی سنتی

ـ دسترسی به تجربیات دیگران در آموزش

ـ یکنواخت کردن متون درس‌ها

ـ انتخاب متن مورد علاقه براساس امکانات و توانمندیی‌های فرد

ـ به روز شدن کلیه متون آموزشی و درسی و سادگی روند آن

ـ امکان ارزیابی و اندازه گیری آموزش خلاق

ـ امکان ذخیره سازی تجربیات

 

کلمات کلیدی :