رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا مشاهده htpps در یک سایت به منزله امن بودن آن است؟

آیا مشاهده htpps در یک سایت به منزله امن بودن آن است؟

امروزه مجرمین سایبری با پرداخت مبلغ اندکی اقدام به خرید پرتوکل ssl نموده و در ابتدای سایت‌های جعلی خود https اضافه می‌کنند لذا مشاهده این حرف در ابتدای یک سایت گرچه الزامی است اما کافی نیست و باید به نکات دیگری مانند آدرس دقیق، ظاهر و ... توجه کرد، باید توجه داشت سایت‌های جعلی می‌توانند مالی مانند درگاه‌های پرداخت الکترونیک و یا غیرمالی مانند ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشد.