رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه کلید WINDOWS صفحه کلید را غیرفعال کنیم

چگونه کلید WINDOWS صفحه کلید را غیرفعال کنیم

غیرفعال کردن دکمه ویندوز
قدم اول
روی Start کلید کنید.اگرازسیستم‌عامل Windows 7 استفاده می‌کنید،در قسمت پایین که مخصوص Search است عبارت Regedt32را تایپ کنید.اگرازسیستم‌عاملWindows XP استفاده می‌کنید،در قسمت Run عبارتRegedt32 را وارد کنید.
قدم دوم
رویHKEY_LOCAL_ MACHINE دو بار کلیک کنید.سپس به ترتیب SYSTEMو پس‌ازآن CurrentControlSet و Control را انتخاب کنید.
قدم سوم
روی Keyboard Layout کلیک کنید،سپس در منوی Registry Editor روی Edit و سپس New و در آخر Binary Value کلیک کنید.
قدم چهارم
نام Scancode Map را برای ورودی جدید لحاظ کنید.
قدم پنجم
روی ورودی جدید دو بار کلیک کنید و عبارت زیر را در آن تایپ کنید و سپس روی OK کلیک کنید:
00000000000000000300000000005BE000005CE000000000
شما باید این عبارت را تایپ کنید و امکان copy و past در این قسمت وجود ندارد.برای اینکه در تایپ داده بالا اشتباه نکنید آن را به‌صورت دسته‌های 16 تایی در زیر قراردادیم:
00 00 00 00 00 00 00 00
03 00 00 00 00 00 5B E0
00 00 5C E0 00 00 00 00
قدم آخر
Registry Editor را ببندید و کامپیوتر خود را Restart کنید.کلید Windows شما غیرفعال شده است.