رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

هنگام مسدودی حساب‌های بانکی توسط پلیس فتا، شهروندان چه اقدامی باید انجام دهند؟

هنگام مسدودی حساب‌های بانکی توسط پلیس فتا، شهروندان چه اقدامی باید انجام دهند؟

شهروندانی که حساب‌ بانکی آنها توسط یکی از مراکز پلیس فتا استانها مسدود شده است در ابتدا امر باید با مراجعه به بانک مورد نظر خود که در آن حساب دارند ،نسبت دریافت شماره نامه و نام مرکز پلیس فتا ارسال کننده نامه‌ای که بواسطه آن حساب‌شان مسدود شده است را دریافت نمایند. سپس با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی HTTPS://WWW.CYBERPOLICE.IR در بخش فتای استان ها، شماره تماس مرکز پلیس فتای مورد نظر را کسب نموده و با تماس با مرکز مربوطه از آن پلیس کسب تکلیف نمایند.