رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پسرم دائما برای بازی به گیم‌نت مراجعه می‌کند آیا ممکن است خطری او را تهدید کند؟

پسرم دائما برای بازی به گیم‌نت مراجعه می‌کند آیا ممکن است خطری او را تهدید کند؟

معمولاً حضور و بازی در گیم‌نت‌ها اعتیادآور است حضور بیش از حد در گیم‌نت‌ها و سر گرم شدن به بازی‌های رایانه‌ای باعث سردی و بی‌رغبتی به تدریس در آنها می‌شود. در گیم‌نت‌ها متاسفانه شاهد حضورافراد بزرگسال در کنار کودکان و نوجوانان هستیم که این امر باعث بروز مشکلات و آسیب‌های جدی به فرزندان میشود.بهتر است نسبت به حضور فرزندتان در گیم‌نت‌ها تامل بیشتری نمایید.