رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا می‌شود عابر بانکی که بنام بنده است را در اختیار فرد دیگری برای انجام معاملات قرار بدم؟

آیا می‌شود عابر بانکی که بنام بنده است را در اختیار فرد دیگری برای انجام معاملات قرار بدم؟

خیر، در صورت هرگونه تخلف یا ارتکاب اعمال مجرمانه ، تا زمانی که مجرم اصلی شناسایی شود، مالک اصلی مقصر هرگونه سوء‌استفاده و عمل مجرمانه است و باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد.