رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

خانواده‌ها چگونه باید با تهدیدات فضای مجازی مواجه شوند؟

خانواده‌ها چگونه باید با تهدیدات فضای مجازی مواجه شوند؟

بالا بردن سواد رسانه‌ای اعضای خانواده

همراهی گروهی والدین با فرزندان در فضای مجازی

حساسیت خانواده‌ها در خصوص تنها بودن فرزندان در فضای مجازی

توجه بیشتر خانواده‌ها به اوقات فراغت

لزوم استفاده خانواده‌ها از فضای مجازی سالم

نفوذپذیری بیشتر فضای مجازی در خانواده‌های دارای مشکل اجتماعی