رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

موارد نقض کننده حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

موارد نقض کننده حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

1- در دسترس قرار دادن داده های سری در حال انتقال

2- نقض تدابیر امنیتی به قصد دسترسی به داده ها

3- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های دیگری

4-از کار انداختن یا مختل کردن سیستم های رایانه ای

5- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای

6-آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیر مجاز

7- جاسوسی رایانه ای

8- تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی