رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

موارد نقض کننده حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

موارد نقض کننده حریم خصوصی در فضای مجازی چیست؟

۱- در دسترس قرار دادن داده های سری در حال انتقال

۲- نقض تدابیر امنیتی به قصد دسترسی به داده ها

۳- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های دیگری

۴-از کار انداختن یا مختل کردن سیستم های رایانه ای

۵- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای

۶-آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیر مجاز

۷- جاسوسی رایانه ای

۸- تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی