رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مسدود نمودن کارت بانکی به کمک دستگاه عابر بانک چگونه است

مسدود نمودن کارت بانکی به کمک دستگاه عابر بانک چگونه است

مرحله اول: ابتدا به نزدیک ترین عابر بانک (دستگاه ATM) مراجعه کنید.
نکته: نیازی به در دست داشتن کارت نیست و تنها بایستی شماره کارت و رمز آن را حفظ باشید.
مرحله دوم: دکمه ثبت موجود در صفحه کلید دستگاه عابر را فشار دهید.
مرحله سوم: گزینه مسدود کردن کارت را انتخاب کنید.
مرحله چهارم: شماره کارت خود را وارد کنید.
مرحله پنجم: رمز کارت خود را وارد کرده و دکمه ثبت را انتخاب کنید.
با انجام مراحل بالا کارت شما مسدود می شود.
برای صدور مجدد کارت در ساعات اداری به بانک مورد نظر خود مراجعه و درخواست صدور مجدد کارت بانکی کنید.