رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مسدود کردن کارت مفقود شده از طریق تلفن بانک

مسدود کردن کارت مفقود شده از طریق تلفن بانک

تلفن بانک‌ها نیز امکان مسدود کردن کارت‌های بانکی را ارائه می‌دهند. برای این منظور کافی است شماره تلفن بانک مورد نظر خود را از اینترنت پیدا کرده و با آن‌ها تماس بگیرید.
تلفنبانک ملت ۸۱۳۲
تلفنبانک پارسیان ۸۴۸۴۱۰۰۰
تلفنبانک اقتصاد نوین ۸۴۲۹۲
تلفنبانک پاسارگاد ۸۲۸۹۱۹۹۹
تلفنبانک پست بانک  ۰۹۶۰۴
تلفنبانک تجارت ۸۱۲۷۷
تلفنبانک رفاه (فراد)۸۵۲۵ ۰۲۱ - ۸۳۰۷ (۰۲۱)
تلفنبانک سامان ۶۴۲۲
تلفنبانک سپه ۶۴۰۵۸
تلفنبانک سرمایه ۸۲۵۴
تلفنبانک صادرات ۰۹۶۰۲
تلفنبانک صنعت و معدن۴-۲۲۲۶۰۲۷۲
قرض الحسنه مهر ایران ۸۵۲۸ ۰۲۱
کارآفرین ۲۳۶۴۰ (۰۲۱)
تلفنبانک کشاورزی ۲۲۹۰۱۵۰۰
تلفنبانک ملت ۸۱۳۲
تلفنبانک ملی ۲۷۸۴- ۰۹۶۲۲
تلفنبانک سینا ۸۲۴۸۷
تلفنبانک مهر ۸۲۴۷۰
موسسه مالی واعتباری انصار ۰۲۱-۴۸۰۴۹