رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مسدود کردن کارت مفقود شده از طریق تلفن بانک

مسدود کردن کارت مفقود شده از طریق تلفن بانک

تلفن بانک‌ها نیز امکان مسدود کردن کارت‌های بانکی را ارائه می‌دهند. برای این منظور کافی است شماره تلفن بانک مورد نظر خود را از اینترنت پیدا کرده و با آن‌ها تماس بگیرید.
تلفنبانک ملت 8132
تلفنبانک پارسیان 84841000
تلفنبانک اقتصاد نوین 84292
تلفنبانک پاسارگاد 82891999
تلفنبانک پست بانک  09604
تلفنبانک تجارت 81277
تلفنبانک رفاه (فراد)8525 021 - 8307 (021)
تلفنبانک سامان 6422
تلفنبانک سپه 64058
تلفنبانک سرمایه 8254
تلفنبانک صادرات 09602
تلفنبانک صنعت و معدن4-22260272
قرض الحسنه مهر ایران 8528 021
کارآفرین 23640 (021)
تلفنبانک کشاورزی 22901500
تلفنبانک ملت 8132
تلفنبانک ملی 2784- 09622
تلفنبانک سینا 82487
تلفنبانک مهر 82470
موسسه مالی واعتباری انصار 021-48049