رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

شبکه اجتماعی من دارای  رمز دومرحله‌ای است اما چند روز یکبار پیامک فعالسازی برایم ارسال می شود، آیا من هک شده‌ام؟

شبکه اجتماعی من دارای  رمز دومرحله‌ای است اما چند روز یکبار پیامک فعالسازی برایم ارسال می شود، آیا من هک شده‌ام؟

در صورتی که رمز دو مرحله‌ای دارید امکان هک شدن شما بسیار کم بوده و می توان گفت هک نخواهید شد، البته اگر رمز ایمن و با مشخصاتی چون استفاده از حروف بزرگ و کوچک، اعداد، نشانه‌ها و ... برای خود انتخاب کرده باشد. در خصوص دریافت پیامک ممکن است شخصی بطور اشتباه به جای شماره خود، شماره شما را وارد کرده باشد یا اینکه شخصی قصد هک کردن شما را دارد که برای این کار اول باید به سیمکارت شما دسترسی و سپس رمز دوم را داشته باشد به همین دلیل دریافت پیامک جای نگرانی ندارد.