رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

شرکت بازاریابی که فعالیت می کنم حق کمیسیون منو به موقع پرداخت نمی کند و میگوید باید سه ماهه پرداخت بشه آیا درستش به این صورت است؟

شرکت بازاریابی که فعالیت می کنم حق کمیسیون منو به موقع پرداخت نمی کند و میگوید باید سه ماهه پرداخت بشه آیا درستش به این صورت است؟

وفق بند(د)ماده(8 ) آیین نامه، تمامی وجوه کمیسیون بازاریابان می بایست به صورت ماهیانه حداکثر تا هفت روز اول کاری هر ماه به حساب بانکی آنان واریز و حداکثر ظرف مدت سه روز اطلاعات مربوط در دیتابیس شرکت درج گردد.

برای مشاهده قوانین به سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنید