رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

انواع مراحل بازیابی داده را نام ببرید ؟

انواع مراحل بازیابی داده را نام ببرید ؟

۱- تعمیر درایو هارد دیسک
۲- ایمیج‌گیری از درایو به یک درایو جدید یا یک فایل ایمیج دیسک
۳- بازیابی منطقی فایل‌ها، پارتیشن، MBR و ساختارهای سیستم فایل
۴- تعمیر فایل‌های آسیب دیده‌ی بازیابی شده