رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

data mining چه کاربردی دارد؟

data mining چه کاربردی دارد؟

Data Mining به معنای(داده کاوی) نشان می دهد که حجم انبوه اطلاعات مانند یک معدن عمل می کند و از ظاهر آن مشخص نیست چه عناصر گرانبهایی در عمق این معدن وجود دارد. تنها با کند و کاو و استخراج این معدن است که می توان به آن عناصر گرانبها دست پیدا کرد.

Screenshot_2_3.jpg

با افزاپش پیشرفت ها در حوزه فناوری اطلاعات ،بشر شاهد یک رشد انفجار گونه در تولید داده و ظرفیت‌های گردآوری و ذخیره‌سازی آن در دامنه‌های گوناگون بوده است. در جهان کسب‌و‌کار، پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگی برای تراکنش‌های تجاری وجود دارند که توسط خرده‌فروشان و یا درتجارت الکترونیک ساخته شده‌اند. داده کاوی کاربردهای مختلفی برای سازمان ها دارد و می تواند برای شرکت ها در زمینه های مهمی مثل بازاریابی و فروش بسیار راهگشا و مفید باشد.

سازمان ها برای تصمیم گیری و برنامه ریزی به اطلاعات نیاز دارند، بخش مهمی از این اطلاعات از خود سازمان ناشی می شود، از داده های قبلی و الگوهای عملکرد سازمان استخراج می شوند، داده های خود سازمان نشان دهنده رفتار مشتریان و همکاران و بیان کننده موفقیت یا شکست سازمان در یک عمل خاص هستند.

کلمات کلیدی :