رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

تفاوت اینترنت اشیا(IoT) و اینترنت همه چیز(IoE) چیست؟

تفاوت اینترنت اشیا(IoT) و اینترنت همه چیز(IoE) چیست؟

اینترنت به عنوان یکی از بدیع ترین ابزارهای ارتباطی در حال تکامل است دستگاه های متصل به اینترنت در حال گسترش هستند.این گسترش ارتباطات و فناوری های مرتبط و همچنین دستگاه هایی با قابلیت اتصال به شبکه اینترنت منجر به ایجاد شبکه بسیار گسترده ای از دستگاه ها و اتصال ها شده است که این خود مفهومی به نام اینترنت اشیاء(internet of things)را شکل داده است. از مفهوم اینترنت اشیاء گاهی به ارتباط ماشین به ماشین(Machine-to-Machine) نیز تعبیر می شود.  اما این مفهوم نیز در حال گسترش است و مفهوم جدیدی به نام اینترنت همه چیز(Internet of Every things/IoE) را در حال شکل دادن است. مفهوم/واژه ای که علاوه بر ارتباط بین اشیاء یا دستگاه ها ارتباطات بین افراد و ماشین ها و افراد با افراد بواسطه ابزارهای فناوری را شامل می شود.