رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

در صورت خیس شدن گوشی، چگونه تشخیص دهیم آب به داخل آن نفوذ کرده یا خیر؟

در صورت خیس شدن گوشی، چگونه تشخیص دهیم آب به داخل آن نفوذ کرده یا خیر؟

روی باطری اکثر گوشی ها برچسب " شاخص رطوبت " وجد دارد که مخصوص اندازه گیری رطوبت داخل گوشی است.

اگر رطوبت به داخل گوشی شما نفوذ کند، این لوگو (با فلش داخل تصویر مشخص است) به رنگ قرمز تغییر رنگ می دهد.

battery.jpg