رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

تحت چه مواردی باطری بایوس باید تعویض گردد؟

تحت چه مواردی باطری بایوس باید تعویض گردد؟

- پیغام Invalid configuration ( تنظیمات و پیکر بندی اشتباه ) روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- پیغام Run Setup روی صفحه نمایش پدید می‌آید.
- پیغام Press F1 to continue بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- پیغام Clock Error or Clock Message روی صفحه نمایش می‌آید. ( پیغام‌هایی از طرف ساعت کامپیوتر داده می‌شود . )
- مشخصات غلط در مورد هارد درایو نشان داده می‌شود . ( بعد از فشار دادن F1 )
- ساعت کامپیوتر زمان را از دست می‌دهد.
- کامپیوتر دائما تاریخ اشتباه را نشان می‌دهد.