رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

ویژگی NFC در گوشی‌های هوشمند به چه منظور است؟

ویژگی NFC در گوشی‌های هوشمند به چه منظور است؟

فناوری ارتباط حوزه نزدیک چیست؟

فناوری ارتباط حوزه نزدیک (NFC) سرنام Near Field Communication یک استاندارد ارتباطی برای دستگاههای همراه همچون موبایلها، ساعتهای هوشمند و... است. این فناوری به دستگاههای همراه اجازه میدهد یک ارتباطات رادیویی خاص را برقرار کنند و دادههایی را میان یکدیگر مبادله کنند. برای آنکه فناوری فوق عملکرد درستی داشته باشد، لازم است دستگاههای در فاصله بسیار نزدیک به یکدیگر قرار بگیرند. برای آنکه یک دستگاه بتواند از دستگاه فوق استفاده کند، لازم است تراشه ارتباط حوزه نزدیک در دستگاهها نصب شده باشد.

فناوری ارتباط حوزه نزدیک بر مبنای شناسایی فرکانسهای رادیویی کار میکند و به دستگاهها اجازه برقراری یک ارتباط بیسیم را میدهد. دقت کنید در زمان برقراری ارتباط بر مبنای این فرکانس رادیویی دو دستگاه قادر به ارسال حجم کمی از اطلاعات هستند. در روش فوق دستگاهها برای مبادله اطلاعات نیازی به وارد کردن پینکد یا گذرواژه ندارند. مهمترین عامل که باعث شده محبوبیت این فناوری شده به میزان مصرف پایین انرژی باز میگردد.
 

کلمات کلیدی :