رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

Port Scan چیست؟

Port Scan چیست؟

تکنیکی برای شناسایی پورتهای باز و سرویسهای قابل دسترس روی یک هاست میباشد. هکرها از Port Scan برای شناسایی راههای نفوذ یک سیستم و سرپرستان شبکه از Port Scan برای تعیین خط مشیهای امنیتی از آن بهره میبرند.