رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کند و آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، مجازاتش چیست؟

اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوءاستفاده کند و آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، مجازاتش چیست؟

طبق ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای: « هرکس به‌وسیله دستگاه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» 
 همچنین در ماده 17 این قانون آمده است: « هرکس به‌وسیله دستگاه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد موردنظر شکایت کند.