رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا با استفاده از آنتی ویروس می‌توان با باج افزار مقابله کرد؟

آیا با استفاده از آنتی ویروس می‌توان با باج افزار مقابله کرد؟

wQDJ6h30KemP.png

جواب خیر است.

در صورتی که باج افزار کاملاً شناخته شده باشد و شما جزء اولین قربانی‌های این باج افزار نباشید آنتی ویروس‌ها و آنتی بد افزار‌ها می‌توانند از ورود باج افزار به سیستم شما جلوگیری کنند. اما در صورتی که باج افزار جدید باشد و یا اینکه به طور کلی برای سازمان شما ساخته شده باشد. سیستم هدف آلوده می‌شود مگر آن که توسط زیرساخت‌های مدیریتی به خوبی مدیریت شود. آنتی ویروس به تنهایی نمی‌تواند جلوی آلودگی به باج افزار‌ها را بگیرد همان گونه که بسیار می‌شنویم سازمان‌های بسیاری که از آنتی ویروس‌ها و آنتی بد افزار‌های خوب نیز استفاده می‌کردند دچار آلودگی شدند. استفاده از آنتی ویروس می‌تواند یکی از جنبه‌های دفاعی باشد اما تماماً نیست. متن باز بودن و تغییرات بسیار نسخه‌های مختلف باج افزار به انضمام تعداد بالای انواع آن‌ها دلیل اصلی است که آنتی ویروس‌ها و آنتی بد افزار‌ها به طور کامل نمی‌توانند به از بین بردن آن‌ها بپردازند.