رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

بازه زمانی "تبلیغات مجازی" کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چقدر است؟

بازه زمانی "تبلیغات مجازی" کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چقدر است؟

 شرایط و ضوابط تبلیغ برای داوطلبان مجاز نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، همچون تبلیغات در فضای واقعی تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات بوده است، بازه زمانی تعیین شده به مدت هفت روز بوده که از مورخ ۲۴ بهمن ماه 1398 آغاز می‌شود و هرگونه تبلیغ انتخاباتی برای کاندیداها در خارج از محدوده زمانی تعیین شده جزو موارد تخلفاتی به شمار می‌رود.