رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

توصیه‌های امنیتی در استفاده از برنامه‌های موبایل

توصیه‌های امنیتی در استفاده از برنامه‌های موبایل

۱. برنامه‌های موبایل‌تان را پاکسازی کنید

۲. برنامه‌های بانکداری همراه را با امنیت کامل مورد استفاده قرار دهید

۳. مجوزهای دسترسی برنامه‌ها از طریق حساب‌های کاربری فضای مجازی‌تان را لغو کنید

4. نظرات و موارد موجود در توافقنامه‌ها را به دقت مطالعه کنید

۵. برنامه‌های امنیت موبایل را دانلود کنید