رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

منظور از حملات ویشینگ چیست؟

منظور از حملات ویشینگ چیست؟

ویشینگ یک عمل کلاهبردارانه است که در آن کلاهبردار با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی و از طریق سیستم های تلفن، به طور غیر مجاز اقدام به دسترسی به اطلاعات شخصی و اطلاعات حساس مالی مردم می کند.
در این شیوه کلاهبرداری افراد کلاهبردار عموما با استفاده از یک شماره خاص که شبیه به شماره بانک ها یا سازمان های دولتی است، خود را مامور بانک یا دولت معرفی و از قربانی اطلاعات هویتی و اطلاعات کارت بانکی او را دریافت و در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب شخص یا سرقت هویت انجام می دهند.
Vishing با استفاده از اعتماد مردم به تلفن های ثابت که به نام سازمان یا شخص ثبت شده است، اقدام به جلب اعتماد و کلاهبرداری از آنها می کنند.مهم ترین هدف vishing سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد یا اطلاعات هویتی شخص برای استفاده در سرقت هویت است.