رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مسدود کردن پورت چیست؟

مسدود کردن پورت چیست؟

محدود کردن دسترسی کاربران به مجموعه‌ای از خدمات در شبکه‌های محلی را مسدود سازی پورت گویند. در واقع برنامه‌ها روی پورت‌ها کار می‌کنند، در صورتی‌که بتوان یک پورت را در گره مقصد از دسترس خارج کرد به این معناست که آن سرویس یا برنامه دیگر برای گره مبداء در دسترس نیست.