رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

پروتکل CHAP چیست و چگونه کار می کند؟

پروتکل CHAP چیست و چگونه کار می کند؟

 CHAP یک پروتکل احراز هویت است، که از آن به‌عنوان گزینه‌‌ جایگزین در مقابل ارسال معمولی و تأیید نام و رمز عبور استفاده می شود.

این پروتکل شامل پنج مرحله است:

1. کاربر یک درخواست ورود به سمت سرور را می‌فرستد.

2. سرور یک پیام challenge برای کاربر می‌فرستد.

3 .کاربر پیام challenge را رمزنگاری کرده و به سمت سرور می‌فرستد.

4. سرور پیام دریافتی از کاربر را با مقدار رمزنگاری شده توسط خود مقایسه می‌کند.

5. اگر اطلاعات همخوانی داشت اجازه ورود را به کاربر می‌دهد و اگر همخوانی نداشت، اجازه برقراری ارتباط را نمی‌دهد.