رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه از کودکانتان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی محافظت کنید؟

چگونه از کودکانتان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی محافظت کنید؟

۱. مراقب باشید کودکان کم سن بدون نظارت از شبکه های اجتماعی استفاده نکنند.

۲. تنظیمات امنیت و حریم خصوصی دستگاههای قابل اتصال و همراه را به طور مرتب بررسی کنید.

۳. تنظیمات حریم خصوصی حسابهای کاربری را به صورت مداوم بررسی کنید.

۴. از نرم افزارهای فیلترینگ و مانیتورینگ استفاده کنید.

۵. برای استفاده از شبکه های اجتماعی و دستگاههای متصل، قانون بگذارید.

۶. سعی کنید عادتهای کودکان و نوجوانان خود را بشناسید.

۷. الگوی مناسبی برای کودکانتان باشید.

۸. سعی کنید در مورد فناوریهای جدید به روز باشید.

۹. مراقب تصاویر و مطالبی که کودکانتان در شبکه های اجتماعی ارسال می کنند باشید.

۱۰. اتصال به اینترنت برای کودکان در اتاق خصوصی ممنوع.