رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

برای افزایش امینت در مقابل بکدورها چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

برای افزایش امینت در مقابل بکدورها چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

بکدورها یکی از بدافزارهای شناخته شده هستند که می توانند بدون اطلاع کاربر کنترل سیستم وی را در دست بگیرند. برای امنیت در مقابل بکدورها می‌توانید از اسکنرهای بکدور استفاده کنید و یا می توانید آنتی ویروس یا آنتی شلرها  cxs را استفاده نمایید و دائم فایل های تغییر یافته را بررسی کنید.