رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه اخبار واقعی را در فضای مجازی تشخیص دهیم؟

چگونه اخبار واقعی را در فضای مجازی تشخیص دهیم؟

1 ـ به رسانه های رسمی مراجعه و جوینده منبع خبر باشید.

2 ـ همیشه لوگوها و تصاویر راست نمی‌گویند.

3 ـ همه رسانه ها بی طرف نیستند.

4 ـ بازنشر زیاد خبر نشانه صحت آن نیست.