رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

فضای مجازی چه آسیب‌هایی را برای خانواده ها دارد؟

فضای مجازی چه آسیب‌هایی را برای خانواده ها دارد؟

  1. سردی روابط خانوادگی: با سرگرم شدن هر عضو خانواده در فضای مجازی، ارتباط او با دیگر اعضای خانواده کمرنگ و به تدریج به سردی روابط خانوادگی منجر می‌شود.
  2. اعتیاد و دوری از خانواده: حضور بی وقفه در فضای مجازی باعث می‌شود تا فرد زمان کمتری را به حضور در جمع‌های خانوادگی اختصاص دهد.
  3. جایگزینی عاطفی: دوستی‌های اینترنتی بسیار رایج شده است. وابستگی به این نوع از دوستی باعث می‌شود تا افراد از نظر عاطفی، کمتر به خانواده خود رجوع کنند.
  4. اختلال در زمان خواب: شب‌ها به ساعت اوج استفاده از فضای مجازی تبدیل شده است که موجب به هم ریختن ساعت خواب بعضی‌ها شده است. یعنی آن‌ها صبح خود را بدون خانواده و شب خود را بدون خانواده تمام می‌کنند.
  5. منزوی و دورشدن از میهمانی‌های خانوادگی: عده‌ای از کاربران به بهانه دیدار مجازی اعضای خانواده کمتر در میهمانی خانوادگی حضور پیدا می‌کنند. آن‌ها به تدریج به افرادی منزوی و افسرده تبدیل می‌شوند.
  6. روابط نامشروع: در حال حاضر برقراری روابط نامشروع از طریق فضای مجازی رواج پیدا کرده است. گسترش این اتفاق موجب از هم پاشیدن بنیان خانواده می‌شود.
  7. نقض حریم خصوصی خانواده: بسیاری از کاربران نیز بدون در نظر گرفتن حریم خصوصی خود و خانواده اطلاعاتشان را به راحتی در فضای مجازی منتشر می‌کنند. مسئله‌ای که تبعاتی از جمله سوءاستفاده افراد سودجو را در پی دارد.