رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه اطمینان حاصل کنم یک آدرس ایمیل وجود دارد؟

چگونه اطمینان حاصل کنم یک آدرس ایمیل وجود دارد؟

نخستین راه حل، ارسال یک ایمیل آزمایشی به آن آدرس است. اما لزوما Sent و یا Failed شدن ایمیل شما به معنای وجود/عدم وجود یک آدرس ایمیل نیست. به یاد داشته باشید ممکن است بر روی دامنه ها catch-all email address تعریف شده باشد، به این معنا که ایمیل ارسالی برای یک آدرس ناموجود نیز به فرستنده بازگردانده نشده و در صندوق پستی دریافت شود. از سوی دیگر فعال بودن قابلیت هایی چون Delivery recipient confirming و Read recipient confirming نیز مهر تاییدی بر موجود بودن آدرس ایمیل مورد نظر است. اما بررسی دقیق تر در این زمینه از طریق سایت هایی امکان پذیر است که به این منظور راه اندازی شده اند.