رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

بای‌پس چیست؟

بای‌پس چیست؟

به عملیاتی که طی آن شخص نفوذگر و یا شخص تست کننده نرم افزار در آن‌ها سعی می‌کند دیوارهای حفاظتی سیستم را رد کند عملیات بای‌پس گفته می شود.