رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

private bug چیست؟

private bug چیست؟

به باگ‌های نرم‌افزاری که بصورت خصوصی بوده و کسی از آن اطلاع ندارد private bug گفته می‌شود. در صورتیکه این باگ علنی شود تبدیل به public bug می شود و سریعا توسط توسعه دهندگان سیستم برطرف می‌شوند.