رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا برای ثبت نام استخدام اطلاعات هویتی و عکس را در شبکه های اجتماعی ارسال کنیم؟

آیا برای ثبت نام استخدام اطلاعات هویتی و عکس را در شبکه های اجتماعی ارسال کنیم؟

اطلاعات خصوصی و به خصوص اطلاعات هویتی می توانند مورد سو استفاده کلاهبرداران قرار گیرند و ارسال عکس کارت ملی و یا گذرنامه به اشخاص یا شرکت هایی که نسبت به آنان اطلاعات دقیقی ندارید موجبات سوء استفاده توسط مجرمین را فراهم کرده و با نام و مشخصات شما در فضای مجازی و یا حقیقی کلاهبرداری خواهند نمود.