رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا می توان به برنامه های زلزله سنج در شبکه های اجتماعی اعتماد کرد؟

آیا می توان به برنامه های زلزله سنج در شبکه های اجتماعی اعتماد کرد؟

در پی زلزله تهران برنامه‌های جعلی تحت عنوان زلزله‌سنج درحال انتشار در شبکه‌های اجتماعی است.
این برنامه‌ها اغلب تبلیغ‌افزار بوده و کارکرد صحیحی ندارند.
به عنوان مثال برنامه تبلیغ شده علاوه بر خطای سنجش، هنگام خاموش کردن صفحه موبایل یا بیرون آمدن از برنامه غیرفعال شده و هیچ فایده‌ای برای اطلاع‌رسانی در رابطه با زلزله ندارد.