رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا اجاره دادن کارت بانکی مجاز می باشد؟

آیا اجاره دادن کارت بانکی مجاز می باشد؟

خیر.

مجرمان فضای مجازی با تبلیغات گسترده با عناوین مختلف کسب درآمد، پس از ترغیب و جلب کاربران، اقدام به اخذ اطلاعات کارت بانکی در قبال پرداخت مبالغی می کنند و پس از اخذ اطلاعات کارت‌های بانکی مبالغ سرقتی و وجوه نامشروع حاصل از اعمال مجرمانه را به این حساب‌ها انتقال می‌دهند.

اگر به قانون پولوشویی مراجعه کنیم خواهیم دید در ماده دوم قانون مبارزه با پولوشویی صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمتحصیل‌شده باشد جرم است.

درنتیجه مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است  و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.