رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه باید در رابطه با دوستان مجازی فرزندان خود اطلاع داشته باشیم؟

چگونه باید در رابطه با دوستان مجازی فرزندان خود اطلاع داشته باشیم؟

خانواده ها همانگونه که تلاش دارند دوستان فضای حقیقی فرزندان خود را بشناسند تلاش کنند با یادگیری و استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و تجهیزات هوشمند دوستان سایبری فرزندانشان را بشناسند و اینکه آیا هویت این افراد واقعی است و یا اینکه از هویت جعلی استفاده می کنند می تواند برای آنها حائز اهمیت باشد