رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا هر کسی می تواند هر مطلبی را بدون توجه به صحت آن در فضای مجازی منتشر کند؟

آیا هر کسی می تواند هر مطلبی را بدون توجه به صحت آن در فضای مجازی منتشر کند؟

خیر.

از آنجایی که ارسال اطلاعات کذب و جعلی باعث عوام فریبی، تشویش اذهان عمومی و قرار گرفتن مخاطبین در مسیرهای اشتباه و غلط در برنامه ریزی ها و درک صحیح از جامعه می شود لذا ارسال هر گونه اخبار جعلی در فضای مجازی که از سرعت انتقال و تتنوع اطلاعات بالایی برخوردار است . تاثیرات منفی زیادی در افکار عمومی و برنامه های راهبردی افراد جامعه خواهد گذاشت لذا ارسال مطالب جعلی، اکاذیب و مواردی از این دست در فضای مجازی ممنوع است و ناشر یا بازنشر کننده آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت