رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه از ایمیل محافظت کنیم تا مورد سوء استفاده سود جویان قرار نگیریم؟

چگونه از ایمیل محافظت کنیم تا مورد سوء استفاده سود جویان قرار نگیریم؟

- رمزعبورهای پیچیده و قدرتمندی انتخاب کنید. فراموش نکنید این رمزعبورها فقط راه رسیدن به پسورد را برای خرابکاران سخت و سخت‌تر می‌کنند.

- از امکان احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید. در این صورت حتی اگر خرابکاران به رمزعبور شما رسیدند باز هم نمی‌توانند وارد ایمیل شما شوند.

- اگر موردی عجیب یا غیر عادی دیدید، از آن به سادگی عبور نکنید. مطمئن شوید همه چیز عادی است.