رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه می توان یک رمز عبور ضعیف را به راحتی حدس زد ؟

چگونه می توان یک رمز عبور ضعیف را به راحتی حدس زد ؟

از کلمات  و یا اعداد رایج استفاده می کنند.

"اعداد متوالی(1234)" و یا چهار تا صفر و یاچهار تا یک, از رایج‌ترین اعداد برای تعیین رمزعبوراست.

 "رمز عبور (Password)" رایج‌ترین کلمه ای است که برای تعیین رمز عبور استفاده می شود.

شناسایی آن آسان است ، به خصوص اگر کسی شما را به خوبی بشناسد.

یک مثال متداول استفاده از نام خانوادگی + سال ترکیبی تولد است. امیرفرزاد1360 - اگرچه این مثال از 13 حرف استفاده می کند و شامل حروف و اعداد است ، اما هم شامل نامی است که می تواند با شما یا خانواده شما مرتبط باشد و هم اطلاعات مشخص دیگری مانند سال تولد شماست که به این معنی است که به راحتی قابل هک شدن است.

کوتاه است و به راحتی قابل رمزگشایی است.

مثلا شما از "F1avoR" به عنوان رمز عبور استفاده می کنید و حروف بزرگ و اعداد را باهم ترکیب می کنید. در اینجا دو دلیل مهم برای ایمن نبودن این مثال رمز وجود دارد:

·         خیلی کوتاه است، رمز طولانی یک رمز عبور قوی است. هرچه یک هکر یا یک برنامه نرم افزاری کد شکن مجبور باشد بیشتر روی آن کار کند ، بهتر است.

·         تعداد تعویض ها را می توان به راحتی حدس زد. جایگزینی عدد 1 برای حرف l به راحتی برای انسان و نرم افزار قابل حدس زدن است. (F1avoR-FlavoR)