رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

از چه راهی متوجه شویم کدام برنامه‌ها دسترسی‌های مشکوک دارند؟

از چه راهی متوجه شویم کدام برنامه‌ها دسترسی‌های مشکوک دارند؟

خیلی ساده است؛ تنها باید به کارایی‌های برنامه نگاه کنید. مثلا اینکه‌ مجوز‌ Google Maps استفاده از موقعیت جغرافیایی کاربر را می‌خواهد اتفاق عجیبی نیست. چون ساز و کار برنامه به گونه‌ای است که بدون این مجوز نمی‌تواند بعضی کارهایش را انجام دهد.

ولی اگر یک اپلیکیشن کتاب خوان همین مجوز را بخواهد باید شک کنید. در واقع مجوزها رابطه مستقیمی با کارایی برنامه داشته و در صورتی که اپ نیازمند دسترسی‌های اضافی باشد دو فرضیه به وجود می‌آید: یا با یک بدافزار مواجه هستید و باید پاکش کنید و یا سازنده بدون توجه به نیازهای برنامه، دسترسی‌ها را انتخاب کرده است.

جالب اینجاست این مسئله تنها محدود به اپلیکیشن‌های کوچک نبوده و برای برنامه‌های بزرگ نیز شاهد این دسترسی‌های عجیب هستیم.